Naudojimo sąlygos

Sinonimų žodyno naudojimo sąlygos

Toliau pateikiamos sutarties tarp jūsų ir Internetinio sinonimų žodyno http://sinonimai.lt (toliau Sinonimų žodynas) sąlygos. Atidarydami, naršydami ar naudodami šią svetainę, jūs pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su šiomis sąlygomis, ir sutinkate laikytis visų taikomų įstatymų ir nuostatų. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, šia svetaine nesinaudokite.

Sinonimų žodynas gali bet kuriuo metu be perspėjimo koreguoti šias naudojimo sąlygas ar bet kurią kitą svetainėje pateikiamą medžiagą.

Autorių teisės

Visa svetainėje pateikta medžiaga, įskaitant dalių išdėstymą, dizainą, tekstą, grafiką – nuosavybė, saugoma tarptautinių ir Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės teisės aktų. Draudžiama ją kopijuoti, publikuoti, parduoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia teisės aktai ar šios taisyklės.

Turinio naudojimas

Sinonimų žodyne pateikiamos informacijos negalite perkelti į savo kompiuterį ar išsispausdinti savo reikmėms. Be Sinonimų žodyno savininko leidimo draudžiama naudoti informaciją kuriant kitus produktus – kompiliacijas, duomenų bazes, žodynus, žinynus ar katalogus. Taip pat draudžiama savo svetainėse pateikti www.sinonimai.lt svetainėje gautų rezultatų kopijas. Rengiant mokslinius darbus pasinaudojus Sinonimų žodynu, literatūros ir šaltinių sąraše būtina nurodyti šį žodyną ir svetainės adresą www.sinonimai.lt.

Nuorodos kitose svetainėse

Draudžiama susieti www.sinonimai.lt ar jos dalį su kitais interneto šaltiniais, jei tai galėtų sudaryti įspūdį, kad susiejantis asmuo turi teisę naudotis svetainės medžiaga.

Paslaugų teikimo politika

Sinonimų žodynas yra mokama paslauga. Vartotojui sumokant abonementinį mokęstį suteikiama atitinkamą laiko tarpą galiojanti vartotojo licenzija (VL). VL teisę naudoti sinonimų žodyną suteikia vienam asmeniui. VL pašalinama aptikus ansktesnės salygos nesilaikymą, t.y. užfiksavus, kad daugiau nei vienas kompiuteris naudojosi Sinonimų žodynu vienu metu. Sinonimų žodynas pasilieka teisę bet kada nutraukti VL ar Sinonimų žodyno veiklą įskaitant, tačiau neapsiribojant, atvejus susijusios su techninėmis problemomis. Vartotojas įsigydamas Sinonimų žodyno VL patvirtina susipažinęs su Sinonimų žodyno naudojimo sąlygomis ir, kad VL nutraukimas dėl jų nesilaikymo ar kitomis įvardytomis išlygomis yra neatlygintinas.

Privatumo politika

Sinonimų žodynas gerbia ir saugo asmenų, besinaudojančių internetinio žodyno paslaugomis, privatumą. Jokia informacija niekada nebus perduodama trečiajai šaliai, prieš tai negavus jūsų sutikimo. Mes atskleisime jūsų asmeninę informaciją tik tuo atveju, jei to bus reikalaujama tinkamo teisinio proceso metu, tokio kaip kratos orderis, šaukimas į teismą, įstatymas ar teismo nurodymas.

Sinonimų žodynas gali dalintis sukaupta bendrine informacija su reklamos užsakovais, verslo partneriais, rėmėjais, ir kitomis trečiosiomis šalimis. Tokia informacija apsiriboja jūsų lankymosi svetainėje dažnumu bei laiku praleidžiamu svetainėje.

Naudodamiesi Sinonimų žodynu, jūs sutinkate su informacijos apie jus rinkimu ir naudojimu, kaip tai nurodyta šioje politikoje.