Sutrumpinimų rodyklė

Žodyne naudojami sutrumpinimai

Žodyne naudojamų sutrumpinimų sąrašas kartu su vartojimo reikšme. Kiekvienas sutrumpinimas į žodyną įvedamas atsižvelgiant į pasikartojimo dažnumą, dėl to ne visi sutrumpinimai gali būti standartizuoti. Patariame peržiūrėti sutrumpinimų rodyklę prieš vartojant sinonimų žodyną.


džn.
Dažninis - reiškiantis kartojimąsi.
euf.
Eufemizmai – švelnesni, neutralesni žodžiai arba posakiai, pavartoti vietoj nešvankaus, šiurkštaus ar bauginančio, pvz., „blogai kvepia“ vietoj „dvokia“, „sėdimoji vieta“ vietoj „šikinė“, „atimti gyvybę“ vietoj „nužudyti“.
fam.
Familiarizmai – ypatingai laisvi, nesuvaržyti, dažnai neišlaikantys pagarbaus elgesio atstumo žodžiai ar posakiai.
flk.
Folkloras – liaudies kūryba, apimanti tautosaką, liaudies muziką, liaudies teatrą.
hibr.
Hibridai – žodžiai, kurių kamiene yra kitų kalbų kilmės morfemų – darybos afiksų arba šaknų, pvz., „kontržvalgyba“, „plačiaekranis“.
iron.
Ironiškas, ironiškai.
įst.
Įstangos kartotinis veiksmažodis.
juok.
Juokiamasis, pajuokiamasis žodis.
knyg.
Knyginis žodis - būdingas knygoms.
malon.
Maloninis - reiškiantis malonų, meilų požiūrį, santykį.
menk.
Menkinamai - nelaikant, nepripažįstant svarbiu, vertingu.
mom.
Momentinis (akimirkos) veiksmažodis.
mžb.
Mažybinis kartotinis veiksmažodis.
niek.
Niekinamai - laikant menku, neturinčiu reikšmės dalyku; nekreipiant dėmesio, nepaisant.
ntk.
Neteiktinas literatūrinei kalbai.
pgrb.
Pagarbiai.
plg.
Palygink.
poet.
Poetizmas.
prk.
Perkeltine reikšme.
psn.
Pasenęs žodis.
ret.
Retai vartojamas žodis.
slp.
Silpniau, susilpnintai.
spec.
Specialus terminas, vartojamas įvairiose mokslo ir technikos srityse.
stp.
Stipriau, sustiprintai.
sv.
Svetimybė - žodis ar posakis, perimtas iš kitos kalbos.
šnek.
Šnekamosios kalbos žodis.
tarm.
Tarminis - susijęs su tarmėmis.
vaik.
Vaikų kalbos žodis.
vert.
Vertinys - žodis arba žodžių junginys, sudarytas kitų kalbų semantinės, morfologinės arba sintaksinės struktūros pavyzdžiu.
vulg.
Vulgarizmas - bendrinei kalbai neteiktinas storžieviškas žodis ar posakis.